Manage

Yet another post

[[Main_Page]]

#= Manage Contacts =

OTRS has been installed on Gizur Server 1:

  • http://s1.gizur.com:81/otrs/index.pl
  • http://s1.gizur.com:81/otrs/customer.pl

Har lagt upp jonas (det vanliga tror jag) som användare. Ska gå att logga in med root@localhost (det vanliga).