Spamassassin

Yet another post

[[IT resources]]

  • http://svn.apache.org/repos/asf/spamassassin/branches/3.3/INSTALL
  • http://wiki.apache.org/spamassassin/
yum install spamassassin
sa-update # upodates the rules
spamassassin
# Prova att skriva någonting och avsluta med 


</pre>