Todo

Yet another post

My todo lists.

Servers

 • Setup simple performance monitoring, or stats
 • Check out http://webminstats.sourceforge.net/
 • Zabbix is an alternative, I think it’s too comprehensive though
 • Setup backups
 • Använd rutinen som användes för att flytta Mediawiki, Knowledgetree, Subversion

vTiger

 • Lägg till attribut för konto på produkter och tjänster
 • Ta fram en rapport/PDF utskrift som visar hur fakturor ska bokföras
 • Borde även sales orders (och purchase orders) bokföras?

Bokföringsrutin

 • Börja scanna fakturor och lägg i dokumenthanteringssystem, t.ex. Knowledgetree eller vTiger
 • det bästa vore om man kunda maila till en adress, och sedan skapas automatiskt ett dokumemnt i repositoryt
 • Maila sedan länk (alt. sätt upp workflow) till redovisningsbyrå

Rapportering

 • Importera bokföringen, en SIE-fil, till en open source BI-lösning
 • SpagoBI - forfarande fri
 • Jasper, Talend etc. andra alternativ - tror de har börjat ta betalt…