<!-------------------------------- Ändra inget övanför denna linje ------------------------------ Sidan är skriven i markdown vilket gör den enkel att uppdatera utan att kunna HTML. Här kan du lära dig lite om markdown: http://markdowntutorial.com --> # Introduktion Det har saknats en bra sammanställning med regler för frisbee ultimate som spelas inomhus. Den här sidan är tänkt att fylla den luckan. Jag, jonas[at]gizur.com, kommer att underhålla sidan utifrån den input jag får från Ultimate-Sverige. * <a href="https://github.com/ultimateregler/ultimateregler.github.io/issues"> Förslag på tillägg/förändringar</a> - registrera dig och gör en enkel kommentar på det första inlägget så kommer du att få uppdateringar när ändringar och inlägg görs. * <a href="https://github.com/ultimateregler/ultimateregler.github.io/issues/new"> Ge förslag på nya tillägg/förändringar</a> # Innehåll, undantag och öppna frågor Den här sidan är översättning av World Flying Discs summering av Ultimatereglerna, [basic rules of ultimate](http://www.wfdf.org/sports/ultimate/162-basic-rules) Om du inte är bekant med Frisbee Ultimate finns lite bakgrundsinformation på [Svenska Frisbee Förbundets hemsida](http://www.frisbeesport.se/Ultimate/). Undantag och öppna frågor: - [Undantag](#undantag) - [Förslag på nya undantag](#nya-undantag) - [Öppna frågor](#oppna-fragor) Översättning av WFDF:s regelsummering: - [Avkast](#avkast) - [Spelplanen](#spelplanen) - [Inget springande med discen](#inget-spring) - [8-sekundersregeln](#8-sekunder) - [Turnovers](#turnovers) - [Fouls och överträdelser](#fouls) - [Att kalla foul](#kalla) - [Mål](#mål) - [Byte av spelare](#byten) Översättning av valda delar av WFDS:s appendix: - [Matchens längd](#matchens-längd) ## <a name="undantag"></a>Vanliga undantag Följande undantag är vanliga vid spel inomhus i Sverige: * Brick får man endast kalla då discen skär sidlinjen två meter över marken. Detta brukar man göra genom att korsa armarna över huvudet och ropa brick. * Det är inte turn om det anfallande laget tappar discen när dom försöker fånga ett avkast * Matcher spelas ofta till 11 eller 13 poäng istället för 17. Tidstak ligger ofta på 30 minuter istället för 100. Matchen spelas till antingen ett eller två poäng mer än det ledande lagets poäng när tiden tar slut. Om ett anfall pågår spelas detta färdigt först. * Om ett lag leder med fyra poäng eller mer när tidstaket nås avslutas matchen. Om ett anfall pågår spelas detta färdigt först. * I de fall det finns hinder nära sidlinjen, t.ex. i form av väggar etc, brukar man tillåta att discinnehavaren går in en meter efter turns där discen skär sidlinjen. ## <a name="nya-undantag"></a>Förslag på ytterligare undantag Här är några förslag på ytterligare undantag: * Tillåt brick när discen skär sidlinjen över en spelares räckvidd. Detta kommer att göra det enklare att använda brick-regeln för yngre spelare. ## <a name="oppna-fragor"></a>Öppna frågor Inom följande områden har reglerna varierat över tid och från turnering till turnering. Det hade varit bra om vi kunde hitta regler inom dessa områden också som fungerar i de flesta sammanhang. Lämna <a href="https://github.com/ultimateregler/ultimateregler.github.io/issues"> kommentar och input</a>. * Timeout - i WFDF:s regler har varje lag två timeouts på två minuter per lag och halvlek. Inomhus används ofta två timeouts per match men det varier. # Översättning av WFDF:s regelsummering ## <a name="avkast"></a>Avkast Varje poäng börjar med ett avkast från mål-linjen. Alla spelare måste stanna i sin mål-zon tills till avkastet gjorts. Vid matchens början lottas det om vilket lag som gör det första avkastet. När ett lag gjort ett mål stannar spelet. Laget som gjorde målet stannar i den mål-zonen, gör ett avkast och spelar defensivt. Alltså byter lagen anfallsriktning vid varje avkast. När ett avkast landar utanför spelplanen kan den som tar upp discen antingen spela från sidlinjen där discen lämnade spelplanen, eller från "brickpunken" närmast deras målzon. Anfallaren indikerar att dom väljer brick-punkten genom att lyfta hander och kalla brick. ## <a name="spelplanen"></a>Spelplanen En disc är inne när den mottagande spelaren är innanför spelplanen när dom fångar discen. Om du fångar discen i luften måste din första kontakt med spelplanen vara innanför spelplanen. Linjerna är inte en del av spelplanen. Om du fångar discen inom spelplanen och springer ut måste du gå tillbaka till punkten där du lämnade spelplanen innan du får kasta discen. Det är tillåtet att kasta discen så att den flyger utanför spelplanen och sedan kommer tillbaka, så länge discen inte vidrör någonting utanför spelplanen och fångas inom spelplanen. Om discen flyger ut från spelplanen, utan att återvända, är det turn- Det har ingen betydelse vilket lag som vidrörde discen. Matchen fortsätter från den punkt där discen lämnade spelplanen. ## <a name="inget-spring"></a>Inget springande med discen Det är inte tillåtet att spring med discen, detta kallas "travel". När discen fångats måste du stanna så fort du kan. När du stannat måste en fot vara stilla men det är tillåtet att flytta på den andra foten: detta kallas rotering. ## <a name="8-sekunder"></a>8-sekundersregeln Den som kastar har åtta sekunder på sig att kasta discen. Försvararen får stå framför dig (kom ihåg: ingen kroppskontakt!) och räkna högt till åtta i sekundtakt. Om discen fortfarande är i din hand på "å" i åtta går discen över till det andra laget. ## <a name="turnovers"></a>Turnovers Det defensiva laget får discen ("turn") om discen om det offensiva laget misslyckas med att fånga ett pass, om dom fångar discen utanför spelplanen, eller om den fångas alternativt slås i marken av en försvarare. Turn infaller också när: - den som räknar nått åtta innan discen kastats - discen lämnas över till en annan spelare utan att kastas - den som kastar discen fångar discen utan att när vidrörts av någon annan spelare - det offensiva laget försöker att fånga avkastet men tappar det Vid turn inom spelplanen får det andra laget sätta igång spelet omedelbart vid den punkt där discen fångades eller stoppades. ## <a name="fouls"></a>Fouls och överträdelser - Ultimate är en sport utan kroppskontakt. Fysiskt kontakt ska alltid undvikas. - Kroppskontakt som är farlig eller påverkar spelets utgång är en Foul - Den som innehar discen får inte försvaras av mer än en spelare åt gången - Discförsvararen får inte vara närmare discinnehavaren är diametern på discen ("discavstånd") - Discförsvararen får inte slå eller ta disen ur handen på discinnehavaren. Dom får dock försöka blocka discen men sina händer eller fötter efter att den kastats - Om två motståndare fångar discen på samma gång får den anfallande spelaren discen - Spelare får inte blockera vägen för försvararen genom att spring nära en medspelrare eller på andra sätt obstruera vägen för defensiva spelare ("pick") ## <a name="kalla"></a>Att kalla foul Om du anser att du blivit foulad av en motståndare kan du kalla "foul". Om discen är i luften fortsätter spelet till den fångats (antingen av anfallande eller försvarande laget, "turn"). Om ditt lag har discen fortsätter spelet, annars stannas det omedelbart. Efter att spelats stoppats förklarar du varför du kallat foul och diskuterar med motståndaren som är involverad. Om motståndaren inte håller med ("contest") går discen tillbaka till föregående discinnehavare. Om dom går med på att det var en foul ("uncontested"), tar du discen. Spelet sätts igång igen med en "check": discförsvararen vidrör discen i discinnehavarens hand och ropar "disc in". ## <a name="mål"></a>Mål Du gör mån genom att fånga discen i mål-zonen som anfallet får mot. Om du är i luften måste din första kontakt vara i målzonen. Om foten vidrör mållinjen är det inte mål. Efter ett mål stannar spelet och lagen byter sida som dom försvarar. Det första laget som får 15 mål vinner med ett tidstak på 90 minuter, detta kan dock ändras beroende på vilken nivå som matchen spelas på. ## <a name="byten"></a>Byten Efter varje poäng får man byta så många spelare som man vill. Under ett pågående poäng får endast spelare bytas ut vid en skada. När en skada inträffar stannar spelet och motståndarlaget får också byta ut en spelare om dom vill. # Översättnig av valda delar av WFDF:s appendix I <a href="http://rules.wfdf.org">appendix till WFDF:s regler</a> finns regler kring tidstak etc. Här är en översättning av valda delar. ## <a name="matchens-längd"></a>A4. Matchens längd A4.1. Antal mål * A4.1.1. Ett lag som har fått 17 mål vinner * A4.1.2. Det finna inget krav på att vinna med två (2) mål A4.2. Tidstak: * A4.2.1. Tidataken infaller efter 100 miuter om inget lag har fått 17 poäng * A4.2.2. När tidstaken infaller fortsätter spelet tills något lag gjort mål. Då tidstaken uppnåtts gäller följande: - A4.2.2.1. om ett lag har 17 mål vinner detta lag. - A4.2.2.2. om något lag fått 15 eller 16 mål fortsätter matchen tills något lag fått 17 mål - A4.2.2.3. om inget lag har 15 eller 16 mål läggs två mål på det ledande laget. matchen fortsätter tills något lag fått detta antal mål. * A4.2.3. Tidstaket påverkar inte antal time-outs A4.3. Halvtid: * A4.3.1. Halvtid infaller efter att det första laget fått 9 mål * A4.3.2. Halvtidsvilan är 10 minuter A4.4. Tidstak för halvtid: * A4.4.1. Tidstaken för halvtid infaller efter 55 minuter om inget lag fått 9 poäng * A4.4.2. Vid tidstak för havltid spelas pågående mål klart. Om inget lag har fått 9 poäng läggs 1 mål på det ledande lagets antal mål. Spelat fortsätter till ett lag fått detta nya antal poäng. * A4.4.3. Tidstaken för halvtid påverkar inte antal time-outs. A4.5. Matchkloockan stoppas *inte* för time-outs eller halvtid, men klockan stoppas för *Spirit of the game* stopp, vid skador samt vid tekniska stop på mer än 30 sekunder. # Läst ända hit och har fortfarande frågor [World Flying Disc Federation](http://rules.wfdf.org) har ett komplett regelhäfte där alla detaljer framgår. I detta [Github bibliotek](https://github.com/ultimateregler/ultimateregler.github.io) finns diverse gamla regel-dokument och också möjligheten att kommentera och komma med förslag på tillägg och ändringar. <!-------------------------------- Ändra inget nedanför denna linje -------------------------------->
Creative Commons-licens
Svenska ultimate regler av @colmsjo är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.